Oratorium ŚMIERĆ za „SOLIDARNOŚĆ” – Na Skałce

1

Oratorium

ŚMIERĆ  za „SOLIDARNOŚĆ”

BŁOGOSŁAWIONEGO KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Kompozycja Wincentego z Krakowa

napisana do słów homilii Patrona „Solidarności”, bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Wykonana w krakowskiej bazylice Na Skałce

w Święto Niepodległości

11 listopada 2014 r.

przez  zespół wokalno – instrumentalny „Musica – Deo et Patriae” 

Sława Bednarczyk – słowo mówione 

Ewa Plechawska – sopran

Ilona Szczepańska – alt

Maciej Sieczka – tenor

Marcin Wolak – bas

Anna Cygal – skrzypce pierwsze

Paulina Biegaj – skrzypce drugie

Danuta Popielak – altówka

Krystyna Woźniak – wiolonczela

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

2

3

5

4

Reklama