Mjr. Jerzy Krusenstern o obronie Grodna podczas agresji sowietów na Polskę w 1939 r.

1

Spotkanie z mjr. Jerzym Krusensternem – obrońcą Grodna w czasie agresji sowieckiej na Polskę w 1939 r.

Muzeum AK , Kraków  22 września 2014 r. 

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

3

16

14

15

10

11

12

9

5

13

1

2